Ajankohtaista

 

USA:n markkinoilla edustajamme on PDS Health inc.

23.11.2018

Linkki PDS Health Inc. kotisivuille

 

Patentti- ja rekisterihallitus valitsi Saloyn menetelmät kuukauden Cleantech keksinnöksi

4.11.2016

Linkki uutiseen

PRH:n sivuilta:
Suomen sisävedet ovat alttiita ympäristön kuormitukselle. Vesistöihin päätyy rehevöitymistä aiheuttavia jäte- ja valumavesiä esimerkiksi maa- ja metsätaloudesta, turvetuotannosta ja asumajätevesistä. Vedenpuhdistukseen liittyville keksinnöille onkin Suomessa kysyntää.

RAKI-hankkeen loppuraportti ladattavissa

3.12.2014

Ote ympäristöministeriön sivuilta:
Saloy Oy:n maatalouden saostuspilotti Saaristomeren valuma-alueella -tutkimushankkeen tavoitteena oli vähentää Saaristomeren ulkoista kuormitusta hankekohteena olevien maatalousojien osalta. Hankkeessa osoitettiin, että vesistön ulkoista kuormitusta eli maatalouden tilakohtaista fosforikuormitusta on mahdollista tehokkaasti ja edullisesti vähentää saostamalla.
lue lisää

RAKI-hankkeen loppuraportti (pdf)

HAML ohra-astiakokeen loppuraportti (pdf)

Suomen hallituksen ja pääministeri Matti Vanhasen sitoumus Baltic Sea Action Summitissa 10.2.2010

Lopulliset Pien-Saimaan vesinäytetulokset

Erinomaisia tuloksia fosforin poistossa ja lietteen kierrätyksessä

28.7.2014

Ympäristöministeriön RAKI-hankkeeseen liittyvissä Saloy Oy:n Pien-Saimaan ja Sauvon kohteissa on saavutettu erinomaisia tuloksia. Liukoinen fosfori, eli sinileville valmis ravinto, on saatu poistetuksi purovesistä käytännöllisesti katsoen kokonaan ja kokonaisfosforikin yli 80 %:sesti. Sauvon kohdetta vaivaa kuivuus samoin kuin viime vuonnakin, eli sen kohteen purossa ei ole ajoittain ollut virtaamaa lainkaan. Pien-Saimaaseen laskevassa purossa on sen sijaan ollut vettä runsaasti.

Kerätyn lietteen on Hämeen Ammattikorkeakoulun suorittamissa ohran kasvukokeissa todettu soveltuvan hyvin kierrätettäväksi takaisin pelloille lannoitteeksi.

Pien-Saimaan fosforinpoistolaite

Tulokset

Ohran kasvukoe