Media

Tiedotustilaisuus 9.12.2014

Lehdistötiedote: Ravinteet kiertoon suomalaisella menetelmällä

Lehdistötiedote: Saloy Oy:n sähkötön saostusmenetelmä vähentää vesistökuormitusta

Ote ympäristöministeriön sivuilta:
Saloy Oy:n maatalouden saostuspilotti Saaristomeren valuma-alueella -tutkimushankkeen tavoitteena oli vähentää Saaristomeren ulkoista kuormitusta hankekohteena olevien maatalousojien osalta. Hankkeessa osoitettiin, että vesistön ulkoista kuormitusta eli maatalouden tilakohtaista fosforikuormitusta on mahdollista tehokkaasti ja edullisesti vähentää saostamalla.
lue lisää

Suomen hallituksen ja pääministeri Matti Vanhasen sitoumus Baltic Sea Action Summitissa 10.2.2010

Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä selvittävän RAKI-hankkeen
loppuraportti:
http://saloy.net/pdf/RAKI_hankkeen_loppuraportti_10_11_2014.pdf

Fosforilietteen hyötykäyttöä selvittäneen tutkimuksen loppuraportti:
http://saloy.net/pdf/HAMK_ohra_astiakokeen_loppuraportti_7_11_2014.pdf

Esitys pdf muodossa

Esityksessä käytetyt kuvat zip muodossa

Saloy logo eps muodossa

Saloy logo png muodossa