Vesistön kartoitus

Fosfori- ja humuskuormituksen lähteiden selvittäminen ja Saloy Oy:n ratkaisut kuormituksen vähentämiseksi (PDF 10,2 MB)

Tutustu tehtyihin kartoituksiin tutkimukset sivulla

Kartoittamalla sinileväesiintymät järvistä päästään nopeasti käsiksi järvien ulkoisen kuormituksen syihin. Kokemuksiemme mukaan sinilevät kaiken elollisen tavoin viihtyvät parhaiten siellä, missä niille on saatavilla runsaimmin ravintoa.

Optisella sinilevämittarillamme ja paikanmäärityslaitteella voidaan nopeasti ja luotettavasti kartoittaa järvien sinileväesiintymät ja löytää näin ulkoisen kuormituksen ongelmakohdat.

Runsaiden sinileväesiintymien kohdalta otetaan vesinäytteet järveen laskevista ojista ja puroista. Näytteistä tutkitaan typpi- ja fosforipitoisuudet. Kun ravinteita järveen tuovat ojat ja purot on löydetty, voidaan niihin asentaa kehittämämme fosforinpoistolaitteet. Fosfori poistetaan vedestä annostelemalla puron veteen fosforia sitovaa ferrisulfaattia. Ferrisulfatti saostaa purovesien fosforin ja sakka laskeutuu annostelulaitteen jälkeiseen saostusaltaaseen, josta se voidaan kerätä ja kierrättää vaikkapa uudestaan lannoitteeksi.

Kartoituksessa löydetyt suuret sinileväesiintymät voidaan poistaa vedestä kehittämillämme seulontalaitteilla. Tarvittaessa voidaan leväesiintymät "vangita" löytöpaikoilleen leväpuomein. Poistetun sinilevän osalta vähennetään sisäisen kuormituksen kierrettä.

Sinileväkartoitusta voidaan perustellusti suositella tärkeäksi perustiedot antavaksi alkutoimenpiteeksi ryhdyttäessä vesistöjen kunnostustöihin.