Rehevoityminen

Saloyn ratkaisut sinilevän torjumiseksi

Ravinteet rehevöittävät

Vesistön rehevöitymisellä tarkoitetaan vesistön ravinnemäärän lisääntymistä ja siitä seuraavaa kasvillisuuden perustuotannon kasvua. Rehevöitymistä aiheuttavia ravinteita ovat typpi ja fosfori.

Sisäinen kuormitus

Vesistön sisäinen ravinnekuormitus tarkoittaa vesistön pohjakerrostumiin eli pohjasedimenttiin kertyneiden ravinteiden, kuten fosforin, vapautumista takaisin veteen. Tätä ilmiötä tapahtuu etenkin sedimentin hapettomissa osissa. Jos lähinnä pohjaa oleva vesikerros kuluu hapettomaksi, pohjassedimenttiin varastoitunut fosfori liukenee takaisin veteen levien ravinnoksi.

Ulkoinen kuormitus

Vesistöjen ulkoinen kuormitus tarkoittaa vesistöön valuvia ravinteita, typpeä ja fosforia. Fosfori kuuluu luonnon kiertokulkuun ja sitä valuu vesistöihin monista lähteistä. Ylimääräistä fosforia pääsee ihmisten toimien johdosta vesistöön pääosin kahdesta lähteestä: asutuskeskusten jätevesistä ja lannotteista.

Asutuskeskusten jätevedet

Puhdistamaton jätevesi sisältää sen fosforin, jonka ihmiset ovat nauttineet ravinnossaan ja joka on poistunut kehosta virtsan ja ulosteiden mukana. Tämä fosfori voidaan nykyisin poistaa vedestä jätevedenpuhdistuslaitoksilla ja näin Suomessa jo tehdäänkin.

Lannoitteiden fosfori

Lannoitteiden fosfori on suurin fosforikuormituksen lähde. Lannoitteiden fosfori ei kuulu luonnon normaaliin kiertokulkuun. Osa pelloille levitetystä lannoitteesta ei sitoudu ravinnoksi käytettävään kasvimassaan, ja tätä fosforia valuu peltojen ojien ja purojen kautta vesistöihin sinilevien ravinnoksi. Tämän fosforin poistamiseksi puroista ei toistaiseksi ole ollut toimivia keinoja.

Mihin jäteveden fosfori joutuu?

Viemärivedestä suurella vaivalla talteenotetusta runsaasti fosforia sisältävästä lietteestä tehdään ravinteikasta multaa, joka myydään esimerkiksi teiden soraluiskien pintasidontamateriaaliksi korkean ravinnepitoisuutensa eli nopean nurmettumiskykynsä takia. Muun muuassa näistä teiden luiskista valuu käyttämätön ihmisperäinen fosfori ojien ja purojen kautta vesistöihin sinilevien ravinnoksi.

Saloyn ratkaisut sinilevän torjumiseksi